pdf
Ladda ned
manual till:

Casio SE
modeller

Casio V-R
serien

Support för Casio kassaregister SE-S400S, SES3000, SE-C450, SE-C3500

1. Fråga: Mitt kassaregister har låst sig och står bara och piper, vad ska jag göra?

Svar: Prova att trycka på [CLEAR] tangenten i REG, X och Z nyckel-läget först för att se om felet släpper, samt prova även att trycka på [KONTANT] tangenten i REG läget.

Koppla ur strömkabeln till kassaregistret från vägguttaget i 10 sekunder och sätt tillbaka den.
Testa om kassaregistret fungerar nu.

Om det står EJ FULL i displayen måste den elektroniska journalen tömmas i Z-läge (pil ner till EJ Clear tryck Kontant)

Om felet ändå är kvar måste nedanstående procedur utföras: (Blockeringshävning)

1. Vrid nyckeln till OFF-läge (ignorera att displayen visar ”Wrong Mode” eller att kassan piper)

2. Håll in FEED eller KVITTO MATNING... vrid nyckeln till PGM-läge... släpp knappen
Displayen skall visa ”init 0000000000” eller ”FC FFFFFFFFFF”... gör annars om punkt 2

3. Tryck SUB TOTAL (för modellerna SE-S400 och SE-C450, tryck 2ggr)... vänta

4. Efter ca 5-10 sekunder ska ett kvitto med versionsnummer etc. skrivas ut

5. Vrid nyckeln till önskat läge - Klart!


1b. Hur tömmer man E-journalen (EJ) ?

Om man köpt kassaregistret hos oss med SD-kort så sker detta automatiskt när man tar ut dag-rapporten, har man däremot inget SD-kort installerat så måste man skriva ut och tömma E-journalen manuellt enligt följande:
1. Nyckel till Z - tryck pil ned till EJ - tryck KONTANT
2. Vänta till utskriften är klar
3. Tryck pil ned till EJ Clear - tryck KONTANT


1c. Hur ställer man in tid och datum?

1. Vrid nyckeln till PGM
2. Gå ner med pil tangenten till Tid Datum Inst. och tryck KONTANT
3. Slå in tiden och tryck KONTANT
4. Fortsätt som ovan för att ändra datum vid behov
5. Tryck SubTotal för att spara (kvitto skrivs ut) och vrid tillbaka nyckeln till REG


1d. Varför måste man trycka på kontant två gånger för att få ut ett kvitto, vad har hänt?

Detta har med kontrollenheten att göra, efter för många felslag så blir det kommunikationsproblem mellan kassaregistret och CleanCash. Gör CleanCash strömlös för att den ska tömma cacheminnet (en minut utan ström), gör sedan en blockeringshävning, ge ström till CleanCash igen så kommer allt att fungera som det ska igen..


2. Fråga: det står en felkod (E) i displayen, vad betyder den?

E001 Nyckeln har vridits innan avslutad operation Vrid nyckeln till rätt läge och avsluta (tryck SUBTOTAL)
E004 MAC procedur eller hävning av blockering pågår Utför Blockeringshävning, se punkt 1 ovan
E008 Försök till registrering utan att inloggning skett Logga in, se kapitel 1.4 i manualen
E112 Journalrullen sitter fel eller har tagit slut Kontrollera journalrullen, se kapitel 1.7 i manualen
E114 Kvittorullen sitter fel eller har tagit slut Kontrollera kvittorullen, se kapitel 1.7
E016 Försök att registrera i RF-läget mer än en gång Vrid nyckeln till REG och sen till RF, se kapitel 3 i manualen
E026 Inget steksätt/tillbehör PLU registrerat Programmera om PLU
E029 Ej tillåtet att registrera vid delad betalning Utför blockeringshävning, se punkt 1 ovan
E031 Tvångsstyrd subtotal Tryck subtotal
E033 Tvång för att ange mottaget belopp Ange mottaget belopp
E035 Växel belopp överstiger tillåtet belopp Ange växel belopp igen
E036 Pengar i kassalådan överstiger tillåtet belopp Minska pengarna i kassalådan
E037 Hög/låg belopp begränsning Ange rätt belopp
E038 Tvång för kassabekännelse Utför kassabekännelse
E999 Kan betyda flera saker:
1. Varning för nästan fullt journalminne
2. Felslag, otillåten knapptryckning
Flera lösningar:
1. Skriv ut journalen, se kapitel 6.1 i manualen
2. Gör operationen på rätt sätt


3. Fråga: hur byter man kvittorulle?

OBS! man ska inte använda den svarta plast-spolen.

video Se instruktionsfilm


4. Fråga: varför kommer det bara ut tomma kvitton utan text?

Kontrollera att du använder en kvittorulle av typ thermo och se till att pappret ligger åt rätt håll annars fungerar det inte.

>> Köp kvittorullar till Casio SE modeller


5a. Hur slår man in växelkassan?

Tryck: växel in - belopp – växel in

(växelkassan töms automatiskt när man skriver ut dag-rapporten)


 5b. Fråga: Hur skriver man ut dag och månads rapporter:
(Tips: Skriv ut rapporten i X-läget först och kontrollera den)

Dagrapport: Nyckel i Z-läget tryck KONTANT

Månadsrapport: Nyckel i Z2-läget [pil ned] tills ”Månad Z” är markerad, tryck KONTANT


6. Fråga: Summorna stämmer inte riktigt på rapporten, kan kassaregistret räkna fel?

Nej ett kassaregister kan omöjligt räkna fel, beräkningarna utförs av en matematisk processor och precis som en miniräknare har kassaregister inte kapacitet att gå utanför ramarna och "hitta på" en summa som inte är exakt korrekt. Människor kan göra och gör fel, stämmer inte summorna på dag-rapporten är det personen som använt kassaregistret under dagen som slagit in något felaktigt. I de flesta fall kan man skriva ut den elektroniska journalen och på så sätt hitta det felaktiga inslaget. Andra vanliga orsaker är att man föregående dag tagit ut rapporten i X-läge istället för Z-läge eller att man misstolkar Grand Total summorna (GT) på rapporten då dessa (enligt lag) inte ska nollställas.


7. Fråga: Summorna på rapporten verkar inte nollställas, är det något fel på kassaregistret?

Nej det är inget fel, antingen har du tagit ut rapporten i X-läget istället för the korrekta Z-läget föregående dag, eller så är det Grand Total summorna (GT) du ser och dessa ska enligt lag aldrig nollställas.


8. Fråga: Momsen verkar inte beräknas rätt fast den är inställd på 25%, vad är fel?

Tänk på att kassaregistret räknar momsen baklänges, så vid en försäljning på tex. 10kr ska korrekt moms vara 2kr, du kan enkelt simulera detta med hjälp av en miniräknare, slå in 8 * 1.25 så ser du att summan blir 10.


 9. Fråga: Jag hittar inte kontrollenheten var är den?

Den sitter monterad innanför höger sidokåpa på kassaregistret (om det är skattedosan och den är köpt av oss).


10. Fråga: Hur gör man en retur?

Man vrider nyckeln till RF-läget och slår in köpet som man vill göra en retur på. (exakt lika som när man slog in köpet i REG-läget)


11. Hur fungerar biträden/kassörer på kassaregistret?

Kassan kan användas med eller utan krav på biträdesinloggning (kan ändras under ALLMÄNNA Inst. i PGM-läget)

Då biträdesinloggning används loggar man in genom att slå ett nummer och sedan trycka på LOGGA IN. Kassaregistret har normalt 50 stycken biträden. Man kan logga ut biträdet genom att trycka på LOGGA UT. Då nyckeln vrids till, eller förbi, OFF-läget så loggas biträdet ut. Försöker man använda kassaregistret utan att ha loggat in in visas meddelandet ”E008, Logga in!”.


12. Hur delar man betalningen på två olika betalsätt?

exempel: en kund köper varor för 1000kr och vill betala 600kr med kort och resten med kontant

- Slå först in alla belopp och varugrupper som vanligt, tryck sedan SubTotal

- Slå in 600 00 och tryck på Kort (och ta betalt med kundens kort)

- Tryck nu SubTotal för att visa resterande summa och sen på Kontant tangenten så registreras beloppet (400kr) som kontant och kassalådan öppnas.


13. Fråga: kan man köpa ett Casio kassaregister utomlands och koppla till en kontrollenhet?

Nej det går inte eftersom endast de svensk sålda har rätt firmware för att det ska fungera.